Past Events

Annual Meeting 2019: Business Analytics and Integrated Reporting | May 22nd, 2019
On May 22nd, the Annual meeting of the IMA Chapter Amsterdam will be held. Theme of the Annual Meeting are the two new topics of the CMA 2020 program: Integrated Reporting and Data Analytics. 

Details
Language: English
Location: Agorazaal 1, Vrije Universiteit Amsterdam
Registration: email to cma.sbe@vu.nl or RSVP-button on chapter website
CPE: 4 points

Workshop: Strategic Control | March 14, 2019
Een pragmatische en effectieve aanpak om financial control afdelingen te voorzien van geïntegreerde datacontrol, financiële analyse, reporting en forecasting ten behoeve van financieel inzicht voor directie en management voor beslissingsondersteuning en strategische besluitvorming.

Language workshop: Dutch
Location: Vrije Universiteit Hoofdgebouw, 5A37

Om van Financial Control naar Strategic Control te komen wordt in de workshop een Framework van IT systemen in de financiële afdelingen besproken en wordt de rol en positie van een nieuw Fintech systeem in dit Framework toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan praktijktoepassingen en de voordelen van het praktisch ten uitvoer brengen en het gemak waarmee Fintech het rapportage en informatieproces ondersteunt.Tijdens dit proces komt op uiterst flexibele wijze managementinformatie beschikbaar. Ook wordt veel tijdwinst behaald in de Planning & Control Cyclus, neemt het gebruik van het risicovolle Excel in het rapportageproces drastisch af. De nadruk ligt op het vergroten van de kennis en vaardigheid van de gebruiker (financial controller en CFO) ten behoeve van Strategic Control.

 

Docenten: drs. Dagmar van Eijs, Founder van Factview en managementinformatie specialist en strategie adviseur bij Planning Company en drs. Fred Plasmeijer, proces en strategie interim/adviseur bij Transducer.

Workshop: GDPR & FCPA | November 26th, 2018

Algemene introductie tot de AVG (GDPR)
Eerste spreker van de avond is Dido van Wylick LLM. Tijdens haar rechtenstudie heeft zij zich veelal geïnteresseerd in het Europese recht en grensoverschrijdende aspecten van diverse juridische onderwerpen. Haar master International Business Law (VU) was daar een prachtige aansluiting op. Na haar studie is Dido gaan werken in het aanbestedingsvak, maar kwam daar al snel in contact met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Hier is ze zich vervolgens in gaan specialiseren. Haar interesse was op den duur zodanig gewekt dat ze haar baan heeft opgezegd en een eigen juridisch kantoor is gestart waarin ze adviseert rondom de interpretatie én implementatie van de AVG in Nederland. Gedurende de workshop zal Dido uitleg geven over de AVG en de algemene gevolgen van de AVG in een niet-specifieke sector behandelen.

Update FCPA

Tweede spreker van de avond is Brigitte de Graaff LLM MSc CMA. Brigitte heeft zich tijdens haar masters Accounting&Control en Strafrecht aan de VU gericht op het financieel economisch strafrecht. De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA 1977) is daar een – ook voor Nederlandse ondernemingen – relevant onderdeel van. De FCPA is verplichte materie voor het CMA examen en deze avond zal Brigitte zich richten op het opfrissen van de kennis betreffende de FCPA en het behandelen van recente ontwikkelingen op dit vlak aan de hand van alledaagse casuïstiek.

Workshop: Compliance and Technology | November 5th, 2018

Can artificial intelligence enhance the compliance function?
First speaker of the evening is Sven Wielstra MSc. Sven studied Business Information Technology at the University of Twente and recently graduated from the Postgraduate Compliance & Integriteit Management programme at the Vrije Universiteit Amsterdam. He works at Deloitte as a Junior Manager.

For his graduation, Sven has written a thesis called “Selecting the most suitable Artificial Intelligence solution for compliance with specific financial regulation”. Compliance with financial regulation is a topic that is high on the agenda of financial institutions. Themes such as “Anti Money Laundering” require detailed analysis of the customer base, which is labor intensive.

At the same time, digitalization and the use of modern technologies have led to financial institutions having access to rapidly growing amounts of data, which can be used to more effectively and efficiently to spot non-compliant behavior and actions and thus enhance the Compliance function, through the use of Artificial Intelligence. His research delves deeper into the application of Machine learning and Artificial Intelligence in order to tackle complex financial regulation problems through leveraging existing data.

Fighting TBML by using blockchain technology?
Second speaker of the evening is Johanneke van der Pol. After graduating in Dutch Private Law, Johanneke van der Pol started working for ABN AMRO Bank N.V. For over thirteen years she has been working in both commercial and risk functions for various business lines within the bank. The last 6 years she works within the bank’s Compliance department and at the moment is focusing on AML/CFT & Sanctions regulations. With several years of knowledge and experience on Sanctions Regulations she shifted towards AML/CFT topics. In her current function she has a global oversight compliance role and is responsible for writing and maintaining AML/CFT standards and guidance for a.o. Trade Finance, Correspondent Relationships, Anti-Bribery & Corruption. Also, she is actively involved in a Public Private Partnership with the Dutch Anti Money Laundering Centre contributing to roundtables and further investigate the phenomenon Trade-Based Money Laundering (TBML).

This year, Johanneke graduated the VU Postgraduate Compliance & Integrity Management cum laude. Objective of her thesis was to explore whether blockchain possibilities could effectively combat TBML in trade finance arrangements and to determine if the approach could be supportive to the current AML approach of financial institutions. As the phenomenon TBML is relatively unknown, the study provides for a detailed exploration on the phenomenon. It outlines the reasons for flaws in the current AML control framework in the trade finance environment of financial institutions. The originality of this study is the anticipation on the potential opportunities that blockchain technology may bring in the fight against TBML. It aims to contribute to the debates taking place on combatting TBML and can form a basis on which financial institutions and regulators can deliberate on using blockchain technology.

Workshop: Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance | 26 September 2018

In 2004 heeft COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) haar ‘Enterprise Risk Management (ERM) – Integrated Framework’ gepubliceerd. Dit raamwerk is sindsdien wereldwijd door een breed scala aan organisaties omarmd als kader voor het managen van bedrijfs-brede risico’s. Sinds 2004 is de wereld flink veranderd: stakeholders stellen hogere eisen en de risico’s waar organisaties mee te maken krijgen zijn ook aanzienlijk veranderd qua aard, complexiteit, omvang en snelheid. Om in dit gewijzigde en dynamische speelveld bedrijfs-brede risico’s adequaat te beheersen, heeft COSO in juni 2017 een update uitgebracht van haar COSO ERM Framework met de titel: ‘Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance’. Centraal in dit nieuwe raamwerk, dat vanuit business-perspectief geschreven is, staat de integratie tussen risicomanagement en het strategie-ontwikkelingsproces en prestatiemanagement. Waar risicomanagement nog te vaak gezien werd als een opzichzelfstaand proces, wordt door COSO ERM 2017 volledige integratie met de bedrijfsstrategie en prestatiemanagement gepromoot. Daarbij staan de concepten risicobereidheid (risk appetite) en risicoprofiel (risk profile) centraal in het besluitvormingsproces. Dit proces loopt van het kiezen tussen strategische alternatieven, via het zetten van doelstellingen, tot het nemen van dagelijkse beslissingen in de operatie. 

In de workshop wordt het nieuwe COSO ERM Framework uitgebreid besproken. Ook wordt aandacht besteed aan praktijktoepassingen. Het praktisch ten uitvoer brengen van een theoretisch raamwerk vraagt - naast uitstekend begrip van dit raamwerk zelf- essentiële kennis en ervaring van risicomanagementactiviteiten in de praktijk. En tevens ervaring met implementatie en integratie van risico- en prestatiemanagementprocessen (b.v. planning & control cyclus).

Docent: Jan Droogsma MSc RA, Hoofddocent en Coördinator Bestuurlijk Informatieverzorging bij de Accountsopleiding van de VU.

Annual Meeting 2018 | May 16th, 2018

De Annual Meeting van het IMA Amsterdam Chapter wordt gehouden op woensdagmiddag 16 mei 2018 van 13.30-17.00 uur in zaal Agora 1, in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Centraal staat het thema Budgettering bij Nederlandse organisaties: resultaten van een praktijkonderzoek.

In zowel het academisch veld als in de beroepspraktijk is er veel aandacht voor de activiteiten van de controllersfunctie. Budgettering behoort tot de kernactiviteiten van controllers. Vrijwel iedere organisatie gebruikt operationele budgettering. Er is dan ook al veel over dit onderwerp geschreven. Desondanks weten we nog maar weinig over wat in de praktijk de belangrijkste functies van operationele budgetteringssystemen zijn, alsmede over welke keuzes organisaties maken met betrekking tot belangrijke kenmerken van hun operationele budgetteringssysteem en –proces. Op de Annual Meeting worden de uitkomsten van een enquêteonderzoek onder meer dan 5.000 werkzame controllers naar deze zaken gepresenteerd. Het onderzoek richtte zich op controllers uit zowel de profit sector als de publieke en non-profit sector.

Workshop: Blockchain, Learn all about it | 12 Maart 2018

For all of those attending the IMA BLockchain event on 12 March, please try to arrive around 18:00.  We will have sandwiches, coffee, tea, juice, and softdrinks available for you to enjoy prior to the start of the session at 19:00. Due to security in accessing the building, it will also make things easier for the arrangers to get you to the top floor of the building, which is where the event is building held.

-------

Speakers:  Jacob Boersma and Jasper Verwaal from Deloitte’s Risk Advisory practice and Professional Practice Department | Technology

For more information on Blockchain, see https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/innovatie/topics/blockchain-technologie.html 

Workshop: Compliance | 5 February 2018

Deze workshop zal worden verzorgd door twee alumni van de opleiding Compliance & Integriteit Management. De workshop zal plaatsvinden van 19:00-21:00 uur in het hoofdgebouw van de VU (zaal 06A32). Deelname levert 2 PE-punten op en u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar cma.sbe@vu.nl of door te RSVP-en op dit event.

Helene Millenaar is Director Competition Law bij AkzoNobel. Zij maakt deel uit van het AkzoNobel Compliance Management Team. Vanaf januari 2018 is zij ook Director Investigations. Voor AkzoNobel was Helene werkzaam bij advocatenkantoren Clifford Chance en Stibbe, zowel in Amsterdam als Brussel. In juli 2017 heeft Helene de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management afgerond bij de VU School of Business and Economics. Het onderwerp van haar scriptie was “kritische succesfactoren voor multinationals in het monitoren van hun ethiek en compliance programma’s”. Dit zal ook het onderwerp zijn van haar presentatie waarbij zij zich tevens zal richten op het belang van de juiste cultuur binnen een onderneming.

Gersom Ootjers is als zelfstandig Ethics & Compliance consultant eigenaar van GO GRC Advisory. In deze hoedanigheid geeft hij zijn klanten advies bij ethische en compliance vraagstukken. Dit doet hij voornamelijk bij financiële instellingen. Zo heeft hij opdrachten gedaan bij klanten zoals; ABN AMRO, ABN-AMRO MeesPierson, de Rabobank en Vistra. In juli 2017 heeft Gersom de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management afgerond bij de VU Universiteit. Tijdens zijn afstudeerperiode heeft hij onderzoek gedaan naar de kenmerken waaraan een compliance officer moet voldoen om een effectieve countervailing power te zijn. Dit zal ook het onderwerp van zijn presentatie zijn waarbij aspecten zoals cultuur en gedrag uiteraard ruimschoots aan bod zullen komen.


Workshop: Update IFRS | 20 November 2017

Onder IFRS staan enkele grote wijzigingen in verslaggevingsregels op stapel, die een belangrijke invloed kunnen hebben op de verslaggeving van multinationale ondernemingen. Genoemd kunnen worden wijzigingen in de wijze waarop opbrengsten (IFRS 15) en huurcontracten (IFRS 16) worden verwerkt in de jaarrekening. In de update worden hoofdlijnen van de nieuwe regels uiteengezet, geïllustreerd met voorbeelden.

De bijeenkomst zal worden verzorgd door Coen Arnold. Drs. C. (Coen) Arnold RA is Associate Professor bij de postdoctorale opleiding tot RegisterController van de Vrije Universiteit in Amsterdam, en doceert International Financial Reporting ten behoeve van het internationale IFRS Diploma aan de postdoctorale opleiding Financial Executive Education (FEE) van diezelfde universiteit. Daarnaast is hij verbonden aan het Department of Professional Practice (DPP) van KPMG Accountants NV en is hij lid van de Werkgroep Pensioenen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Annual Meeting 2017 | Brand Valuation

We are pleased to inform you about our upcoming Annual Meeting. This meeting will be held on May 17th, 2017 at the Vrije Universiteit Amsterdam. The theme of this event will be ‘Brand Valuation’.

Prof.dr. Frank Verbeeten MBA (VU, UU) kicks off the meeting with a presentation about brand valuation and its relevance for and impact on management accountants and controllers. Marc Cloosterman (BrandFinance, VIM Group) then continues about the ins and outs of brand valuation at BrandFinance. After the break, we will discuss the value of brands in practice for Philips and we will end the meeting with a little update on the CMA program from Lisa Beaudoin (IMA), the CMA Awards and the Board Elections. Of course, there will be plenty of time to catch up with other alumni during the break and drinks afterwards. 

Workshop: Compliance | 27 februari 2017

De eerste spreker van de avond was Carolien Schoone. Zij is werkzaam als expert ethiek en morele oordeelsvorming bij ING, met als opdracht om ING-ers te ondersteunen bij het maken van een zorgvuldige afweging in morele dilemma’s en bij het verankeren van integriteit in de organisatie. Daarvoor bekleedde zij binnen ING diverse management- en consultancy-rollen. Carolien studeerde Pedagogiek, Bedrijfskunde, Verandermanagement, Morele oordeelsvorming, Compliance & Integriteit Management. Haar presentatie zal gaan over de bankierseed, de werking van de bankierseed in de praktijk en de aanvullende interventies die nodig zijn om de belofte uit de bankierseed waar te maken.

Het tweede deel van de workshop werd verzorgd door Ragnhild Oudkerk. Zij is werkzaam als Compliance officer Netherlands & Regulatory Change manager bij WorldFirst. WorldFirst is een valuta broker uit het VK en wil wereldwijd haar naam vestigen. Om dat te kunnen doen is het van belang de regels de wijze waarop toezichthouders in de verschillende landen werken te kennen en er mee te kunnen werken. Eerder heeft Ragnhild bij ABN AMRO gewerkt, zowel in het Regulatory Compliance team als bij de afdeling Legal Markets & Clearing. Haar werkende carrière is begonnen bij de AFM, waar zij 5 jaar heeft gewerkt als toezichthouder. Haar ervaring bij de AFM en ABN AMRO hebben gezamenlijk geleid tot het onderwerp van haar afstudeerscriptie 'AFM en DNB op of over de grens van Toezicht?' De vraag die ook tijdens de presentatie centraal zal staan. De AFM en DNB begeven zich meer en meer op vlakken waar zij niet per se bevoegdheden hebben. Denk hierbij aan het aanpakken van thema's als 'verandervermogen' en 'beter bestuur'. In hoeverre begeven beide toezichthouders zich met deze aanpak op de stoel van de wetgevende of uitvoerende macht. Ondermijnt het niet de traditionele rechtsstaat met haar trias politica? En in hoeverre schendt deze aanpak het rechtszekerheidsbeginsel waar ook financiële instellingen een beroep op kunnen en mogen doen?

Deelname aan deze bijeenkomst leverde 2 PE punten op. 

Workshop: What every management accountant needs to know about cloud computing | 14 november 2016

Presented by: Liv A. Watson (Chair of the IMA’s Technology Trends Subcommittee & Sr. Director of Strategic Customer Initiatives at Workiva Inc.)

Today cloud computing is impacting how the management accountant's work. The profession has long struggled to manage, report, analyze and understand their ever-expanding volume of data. The explosion of data within enterprises has rendered existing processes and legacy technologies inefficient at helping users find, understand and report the most critical and relevant information on a timely basis. To create business reports, many organizations rely on manual processes, large teams and a variety of point solutions, such as business productivity, email and general-purpose collaboration software. Exacerbating these challenges is the continued growth in size and complexity of many enterprises, which results in employees and data spread around the world. The stakes for the management accountants are high; reporting incorrect, incomplete or untimely information exposes organizations to potential liability, reputational risk and a weakened competitive position. Forward looking management accountants are looking to cloud computing to solve these problems and enhance their data governance strategy.

Deelname aan deze bijeenkomst leverde 2 PE punten op.

Workshop: Becoming Future Ready | 12 september 2016

De eerste bijeenkomst van het IMA Chapter Amsterdam van het najaar 2016 werd georganiseerd in het kader van het 25 jarig bestaan van de CMA opleiding aan de VU met als keynote speaker Jeff Thomson, president & CEO van het Institute of Management Accountants (IMA). Op het programma van deze avond stonden de volgende onderdelen:
- Becoming Future Ready - It Starts With You door Jeff Thomson, CMA, CAE, President & CEO Institute of Management Accountants,
- Closing remarks door Jim Gurowka, IMA Senior Vice President, Global Business Development and Nina Michels-Kim CMA, Director of Operations IMA Europe

Deelname aan deze bijeenkomst leverde 2 PE punten op. 

Annual Meeting: The Controller Function | 1 juni 2016

The Annual Meeting of the IMA Chapter Amsterdam was held on June 1st, 2016. Theme of this Annual Meeting was ‘The Controller Function’. The keynote speakers of this meeting were:
- Klaus Moeller, professor of University of St. Gallen, The Controller Function in 2025 – functional leadership and competence excellence through digitalization
- Tjerk Budding, Aagtje Dijkman and Martijn Schoute, researchers at the VU University, Results survey study about Controllers Activities and Operational Budgeting in The Netherlands.

The Annual Meeting was free of charge and attendants could earn 4 CPE-point by attending the meeting.

Workshop: Integrated Reporting en Data Analytics | 11 april 2016

De workshop bestond uit twee delen waarbij werd ingegaan op twee verschillende onderzoeken.

Brigitte de Graaff is verbonden aan de RC-opleiding van de VU als promovendus op het gebied van Integrated Reporting. Zij besprak de resultaten van haar onderzoek over de ontwikkeling van integrated reporting, enkele best practices en de verwachtingen die rondom dit onderwerp bestaan.
Wendy Günther is promovendus op het gebied van data-driven business model innovation. Momenteel is big data een erg populair onderwerp. Echter, wat is big data eigenlijk en hoe gaan organisaties om met deze hype? Wendy vertelde tijdens de workshop over haar onderzoek, waarin zij vragen als deze aan het licht stelt.

Deelname aan de workshop leverde 2 PE-punten op.

Workshop: Compliance | 25 januari 2016

De workshop bestond uit twee delen en werd verzorgd door Gerard van Kaldekerken (Toezichthouder Specialist bij De Nederlandsche Bank) en Hugo Jacobs (Auditor bij Rabobank). Beide zijn cum laude afgestudeerd voor de opleiding Compliance en Integriteit Management aan de VU in Amsterdam. Gedurende de workshop werden de onderwerpen van de scripties – respectievelijk beheersing van integriteitsrisico’s bij pensioenfondsen en klantintegriteit en reputatie van een bank – aan de orde gebracht. Deelname aan de workshop leverde 2 PE-punten op.